PERSONEL TAKİP & ÖZLÜK

Programın ana özellikleri

Personel maaş, izin ve özlük işlemleri takibi.
Tek tuşla personel listesini excele aktarabilme.
Personele ait tüm kişisel bilgileri takip edebilme.
Personel kartına maaş, yol parası, yemek parası ve ek ödemeler tanımlayabilme.
Eksik günlerin, mesailerin, izinlerin ve diğer fazla çalışmaların takibi.
Yıllık ve günlük izin takibi.
Ay sonunda otomatik maaş hesaplama.

Tek tuşla yedekleme.

Program içinden alınabilen özlük işlemlerinde istenen formlar;


İşe giriş bildirim formu (İmzalı ve kaşeli olarak muhasebeye verilir).
İşten ayrılış bildirim formu (İmzalı ve kaşeli olarak muhasebeye verilir).
Personel özlük dosyası fotoğraflı kapak hazırlama.
İş sözleşmesi otomatik hazırlama.
Aile bildirim formu otomatik hazırlama.
Eşya zimmet formu hazırlama.
Çalışma belgesi formu.
Özel görev belgesi hazırlama.
Personel için özel hasar ve zarar tutanağı hazırlama.
Günlük izin formu hazırlama.
Yıllık izin talep ve onay formu hazırlama.

Talep olması halinde yeni formlar eklenebilir.

Başa dön